Algemene voorwaarden

Door het maken van een afspraak met Jessy Gespecialiseerd voetverzorger gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. 

Toestemming privacybeleid persoonsgegevens

De klant voorziet  alle nodige gegevens, die belangrijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de verzorging. De persoonlijke gegevens van de klant  worden geregistreerd in een geautomatiseerd systeem. De vertrouwelijke gegevens van de klant worden verwerkt volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Ten allen tijde heeft de klant het recht om welke reden dan ook te vragen om alle persoonlijke gegevens te wissen.

In de praktijk  

Niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat  uitgegaan is van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding, persoonlijke eigendommen, kleding van de klant tijdens het aanwezig zijn in de praktijk. 

Afspraken

Graag een verhindering voor een afspraak tijdig, doch uiterlijk 24 u voorafgaande aan de afspraak melden. Dan kan er nog iemand anders genieten van het vrijgekomen plekje. Bij een laattijdige annulatie, een niet nagekomen afspraak (no show) zal een vergoeding van 50% van de behandelprijs voor de afgesproken verzorging aan de klant verrekend worden bij het volgende bezoek. Indien er meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd gestart kan worden met de behandeling door het te laat komen van de klant is het mogelijk dat de gekozen verzorging ingekort dient te worden of verplaatst worden naar een andere data.

Niet van toepassing voor beide partijen bij overmacht.

Dankjewel voor het begrip.